Pelajaran Bahasa Arab Isim Isyarah اِسْم إِشَارَة

اِسْم إِشَارَة  ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk)

Untuk lebih memahami penggunaan Mudzakkar dan Muannats, serta Mufrad, Mutsanna dan Jamak dalam pengelompokan Isim, kita akan mempelajari tentang Isim Isyarah atau Kata Tunjuk dan Isim Maushul atau Kata Sambung.

Pertama, Isim Isyarah. Pada dasarnya, ada dua macam Kata Tunjuk:

 1. Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang dekat: هَذَا (=ini). Contoh dalam kalimat: هَذَا كِتَابٌ (= ini sebuah buku)
 2. Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang jauh: ذَلِكَ (=itu). Contoh dalam kalimat: ذَلِكَ كِتَابٌ (= itu sebuah buku)

Bila Isim Isyarah itu menunjuk kepada Isim Muannats maka:

1) هَذَا menjadi: هَذِهِ (=ini). Contoh: هَذِهِ مَجَلَّةٌ (= ini sebuah majalah)

2) ذَلِكَ menjadi: تِلْكَ (=itu). Contoh: تِلْكَ مَجَلَّةٌ (= itu sebuah majalah)

Adapun bila Isim yang ditunjuk itu adalah Mutsanna (Dual), maka:

1) هَذَا menjadi هَذَانِ. Contoh: هَذَانِكِتَابَانِ (= ini dua buah buku)

2) هَذِهِ menjadi هَتَانِ. Contoh: هَتَانِ مَجَلَّتَانِ (= ini dua buah majalah)

3) ذَلِكَ menjadi ذَانِكَ. Contoh: ذَانِكَ كِتَابَانِ (= itu dua buah buku)

4) تِلْكَ menjadi تَانِكَ. Contoh: تَانِكَ مَجَلَّتَانِ (= itu dua buah majalah)

Sedangkan bila Isim yang ditunjuk itu adalah Jamak (lebih dari dua):

1) Bila Isim yang ditunjuk itu adalah tidak berakal, maka baik Isim Mudzakkar maupun Isim Muannats, menggunakan: هَذِهِ (=ini) untuk menunjuk yang dekat dan (=itu) untuk menunjuk yang jauh. Contoh dalam kalimat:

ِ كُتُبٌ(= ini buku-buku); (= ini majalah-majalah)

(= itu buku-buku); تِلْكَ مَجَلاَّتٌ (= itu majalah-majalah)

2) Bila Isim yang ditunjuk itu adalah berakal, maka baik Isim Mudzakkar maupun Isim Muannats, menggunakan: هَؤُلاَءِ (=ini) untuk menunjuk yang dekat dan أُولَئِكَ (=itu) untuk menunjuk yang jauh. Contoh dalam kalimat:

هَؤُلاَءِ طُلاَّبٌ (= ini siswa-siswa); هَؤُلاَءِ طَالِبَاتٌ (= ini siswi-siswi)

أُولَئِكَ طُلاَّبٌ (= itu siswa-siswa); أُولَئِكَ طَالِبَاتٌ (= itu siswi-siswi)

Ingat, jangan melangkah ke halaman selanjutnya sebelum mengerti pelajaran di atas dan menghafal semua kosa kata yang baru anda temukan!

 1. Pelajaran Sebelumnya: Mufrad (Tunggal) – Mutsanna (Dual) – Jamak (Plural)
 2. Pelajaran Selanjutnya: Isim Maushul (Kata Sambung)
 3. DAFTAR ISI | SESUDAH >>

Incoming search terms:

 • tulis isim isyara
 • kata tunjuk ini itu dalam bahasa arab
 • contoh isim isyarah dalam al quran
 • isim isyarah
 • contoh makalah bahasa arab tentang isim isyarah
 • isim isyaroh pdf
 • pengertian isim isyarah
 • isim isyaroh
 • jelaskan pengertian isim isyarah
 • contoh makalah bahasa arab tentang isim