Perempuan Paling Cantik Sejagad Raya Dunia Akhirat

Siapa perempuan paling cantik sejagad raya dunia akhirat? Bukan miss world bukan pula miss universe, bukan miss-miss palsu lainnya. Siapa perempuan paling cantik sejagad raya dunia akhirat? Dia yang cantik dengan segala kemuliaan, dia yang cantik untuk pengabdiannmu di jagad dunia ini, dia yang cantik untuk ridlo Tuhan mu, ridlo Rabbmu kelak di akhirat. Siapa perempuan paling cantik sejagad raya dunia akhirat? Bukan istrimu, bukan pula anak perempuanmu. Ia adalah ibu. Ia adalah ibuku. Ia adalah ibumu. Ia adalah para ibu. Adapun ini adalah foto ibu saya tercinta bersama keponakan saya, cucunya. Lahir di Cilacap tahun 40’an. Bernama lengkap Yutini…