Pelajaran Bahasa Arab Harf Maknawi . والْحَرْف مَا لاَ يَصْلُح مَعَهُ دَلِيْل الاِسْم وَلاَ دَلِيْل الْفِعْل Harf bermakna adalah kata-kata yang tidak cocok disematkan tanda-tanda isim maupun fi’il dengannya.

Pelajaran Bahasa Arab Harf Maknawi

Harf Maknawi atau kata depan adalah kata-kata yang tidak bisa memberikan makna kecuali setelah digabungkan dengan jenis kata lainnya. Seperti kata فِيْ yang artinya di, jika berdiri sendiri tidak dapat memberikan penunjukan apapun. Dia baru akan memberikan makna jika sudah digabungkan dengan sebuah isim contoh,

الأُسْتَاذُ فِيْ الْفَصْلِ

Pak guru di dalam kelas.

نَتَكَلَّمُ الآنَ فِيْ الأَخَوَاتِ

Kita bincang-bincang kali ini tentang akhwat.

Pada contoh pertama dia menunjukkan kata tunjuk tempat, sedangkan pada contoh kedua menunjukkan objek.

Dalam konteks ilmu nahwu, harf-harf maknawi ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:

  1. ‘Amil (bekerja), yakni kata-kata depan yang dapat mempengaruhi hukum akhir kata yang didahuluinya seperti harf-harf khafadh yang dapat mengkasrahkan isim yang didahuluinya, dan kata لَـمْ yang dapat mematikan huruf terakhir pada fi’il mudhari sebagaimana contoh pada bab di atas.
  2. ‘Athil (menganggur), yakni kata-kata depan yang tidak mempengaruhi hukum akhir kata-kata yang didahuluinya seperti kata قَدْ, dan kata سَوْفَ sebagaimana contoh-contoh pada bab di atas.

Latihan:

  1. Dahuluilah kata-kata berikut dengan kata إِلَى dan tentukanlah harakat huruf terakhirnya!
  1. الْمَسْجِدُ
  2. مَدْرَسَةٌ
  3. الْمَغْرِبُ
  1. Dahuluilah kata-kata berikut dengan kata لَـمْ dan tentukanlah harakat huruf terakhirnya!
  1. يَقْرَأُ
  2. نَكْتُبُ
  3. تَعْلَمُ