Pelarangan Adzan Israel

November 19, 2016
Israel Segera Menetapkan Undang-Undang Melarang Adzan

Israel Segera Menetapkan Undang-Undang Melarang Adzan

Israel segera menetapkan undang-undang melarang adzan di masjid-masjid. Pemerintah Israel belum lama ini menyetujui sebuah draft rancangan undang-undang guna membuat masjid tidak lagi ramai oleh suara adzan […]