Apakah tumbuhan mempunyai otak

Tumbuhan memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan